از سنگ نمای ساختمان اصفهان برای ترمیم اهرام مصر استفاده کردند

شهرهای بزرگ و کوچک دارای گنجینه ای از سنگ نمای ساختمان اصفهان داخلی و وارداتی از مناطق مختلف کشور و همچنین منابع خارجی هستند.

بسیاری از آنها حاوی فسیل هایی هستند که به راحتی در دسترس معلمان است تا از آنها برای سفرهای صنفی استفاده کنند. برای برخی از مناطق کتاب های راهنما وجود دارد که در پیوست پیوست ذکر شده است.

حتی برای مناطقی که هیچ کتاب راهنما وجود ندارد، این راهنماهای منتشر شده می توانند مفید باشند، به خصوص اگر مصور باشند.

سفرهای میدانی یک ابزار یادگیری مفید است و معلمان تشویق می شوند تا با استفاده از این منبع به طور کلی ناشناخته، طرح های درسی مختلفی ایجاد کنند.

بسیاری از مردم، حتی مربیان، بر این باورند که تنها مکان‌هایی که می‌توان فسیل‌ها را دید، موزه‌ها، فروشگاه‌های سنگ، کتاب‌های دیرینه‌شناسی یا شاید در رخنمون‌های سنگ طبیعی است.

آنها ممکن است متوجه گنجینه ای از فسیل های نزدیک در نماها و لابی ساختمان ها، ویترین فروشگاه ها در مراکز خرید، پارتیشن های اتاق استراحت و حتی میزهای مبلمان فروشی ها نشوند.

در دو دهه اخیر، استفاده از سنگ طبیعی در پروژه های ساختمانی افزایش چشمگیری داشته است. سنگ هایی که برای اهداف ساختمانی استفاده می شوند.

با توجه به بازار و از آنجایی که استخراج بلوک های سنگ پس از کشف مواد مناسب نسبتاً آسان است، تعداد معادن سنگ در سراسر جهان افزایش یافته است، به ویژه از کشورهای جهان سوم که حتی ممکن است فاقد امکانات برای برش و شکل دادن به سنگ ها باشند.

بلوک استخراج شده در جاهایی که آسیاب وجود ندارد، مواد برای شکل‌دهی و تکمیل سنگ برای یک پروژه خاص، به مراکزی که گاهی در فاصله‌ای نیمی از دنیا قرار دارند ارسال می‌شود.