دعوای دو کارگر بر سر یک کیسه سیمان سبب مجروح شد یک عابر شد

سیمان از مصلاح کاربردی و اصلی در ساختمان سازی می باشد که به صورت پودر بوده و با ترکیب با آب به مخلوطی چسبنده تبدیل می شود که گاها کارگران به سبب سنگین بودن و دشواری در جا به جایی و حمل و نقل آن با یکدیگر دعوا می افتند. آراد برندینگ در این محتوا شما را با این محصول کاربردی آشنا می نماید.

دعوای دو کارگر بر سر یک کیسه سیمان سبب مجروح شد یک عابر شد

از سیمان استفاده های زیادی می شود از جمله آنها، ساخت بلوک سیمانی سبک، چسباندن آجرها و بلوکها، پر کردن حفره ها در ساختمان سازی، پی ریزی و غیره می باشند که برای هر یک از این کاربردها، سیمان های خاصی استفاده می شوند که قیمت گوناگونی نیز دارند.

در ساختمان سازی از بلوک های سیمانی در ساخت دیوارها و مکانهای مختلف ساختمان استفاده می شود که نسبت به آجرها مقاومت بیشتری دارند در حالی که قیمت بلوک سیمانی از آجرها کمتر و مناسب تر می باشد.