لوله و اتصالات نرده استیل را برای ساخت شاتل فضایی استفاده کردند

اتصالات یا آداپتور در سیستم‌های لوله و اتصالات نرده استیل برای اتصال بخش‌های مستقیم لوله یا لوله، تطبیق با اندازه‌ها یا اشکال مختلف، و برای اهداف دیگری مانند تنظیم جریان سیال استفاده می‌شود.

این اتصالات در لوله کشی برای دستکاری انتقال آب، گاز یا زباله های مایع در محیط های خانگی یا تجاری، در یک سیستم از لوله ها یا لوله ها استفاده می شود.

اتصالاتبرای نصب به پول، زمان، مواد و ابزار نیاز دارند و بخش مهمی از سیستم های لوله کشی و لوله کشی هستند. شیرها از نظر فنی اتصالات هستند، اما معمولاً به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرند.

بدنه اتصالات لوله و لوله اغلب همان مواد پایه لوله یا لوله متصل است: مس، فولاد، PVC، CPVC یا ABS. هر ماده ای که توسط قوانین لوله کشی، بهداشتی یا ساختمانی مجاز است (در صورت لزوم) ممکن است استفاده شود.

اما باید با سایر مواد موجود در سیستم، سیالات منتقل شده و دما و فشار داخل (و خارج) سیستم سازگار باشد. . اتصالات برنجی یا برنزی در لوله کشی و لوله کشی مسی رایج است.

مقاومت در برابر آتش، مقاومت در برابر زلزله، ناهمواری مکانیکی، مقاومت در برابر سرقت و عوامل دیگر نیز بر انتخاب لوله و مواد اتصال تأثیر می‌گذارند.

یک زانویی بین دو طول لوله نصب می شود تا امکان تغییر جهت، معمولاً زاویه 90 درجه یا 45 درجه را فراهم کند. آرنج 22.5 درجه نیز موجود است.

انتهای آن ممکن است برای جوشکاری لب به لب، رزوه ای یا سوکتی ماشین کاری شود. هنگامی که انتهای آن از نظر اندازه متفاوت است، به آن آرنج کاهش دهنده می گویند.

آرنج ها نیز بر اساس طول دسته بندی می شوند. شعاع انحنای زانویی با شعاع بلند (LR) 1.5 برابر قطر لوله است، اما زانویی با شعاع کوتاه (SR) شعاع برابر با قطر لوله دارد. آرنج‌های کوتاه در دسترس معمولاً در سیستم‌های تحت فشار و مکان‌های تنگ استفاده می‌شوند.