پزشکی با شکلات تخته ای کیلویی باراکا توانست بیمارش را درمان کند

چه چیزی تدریس را که چون شکلات تخته ای کیلویی باراکا خوشمزه است را برای برخی بی مزه و سخت می کند؟ چه چیزی لذت بخشیدن دانش و خرد را به جوانان کم می کند؟ آیا دانش آموزان واقعاً علاقه ای به یادگیری ندارند؟

آیا جذابیت رسانه های اجتماعی آنها را از تحصیلاتشان منحرف می کند؟ یا معلمان بی‌شور و خسته هستند که از کلاسی به کلاس دیگر بدون احساس هدف و تحقق کامل می‌روند؟

اخیراً ویدیویی از معلمی که دانش‌آموزی از جامعه 40% پایین (B40)* را به دلیل نداشتن رایانه مورد سرزنش قرار می‌دهد، در فضای مجازی پخش شد. ظاهراً دانش آموز با استفاده از تلفن همراه به جای رایانه وارد کلاس آنلاین شده بود.

معلم که به نظر می رسید به دلیل کمبود فناوری برانگیخته شده بود، در مورد شرایط خانوادگی خود سؤال کرد و اظهارات تحقیرآمیزی کرد.

«اگر خواهر (بزرگتر) شما یک دستبند طلا دارد، باید از او بخواهید که آن را بفروشد و برای شما کامپیوتر بخرد. به همین دلیل است که نمی‌توانی درس بخوانی، چون کامپیوتر نداری.» او کوتاه به او گفت. پسر گفته بود که پدرش کار نمی کند و مادرش فوت کرده است.

او به سخنانش ادامه داد که چگونه کامپیوتر برای او از اهمیت بالایی برخوردار است. “حتی اگر من فقط پنج دست لباس داشته باشم، کامپیوتر برای من ضروری است.”

او پس از اشاره به این که او باید در حال حاضر کامپیوتر داشته باشد، همانطور که در ترم پنجم بود، گفت: “شما در نهایت کلاس من را رها خواهید کرد زیرا کامپیوتر ندارید.”

دنی یک معلم دبیرستان با بیش از 30 سال تجربه بود.یادگیری باید فرآیندی دلپذیر باشد که در آن درس لذت بخش و آموزش لذت بخش باشد.

با این حال، ما در مورد کلاس های درس می شنویم که فاقد حس پویایی در نحوه تدریس و دریافت درس توسط دانش آموزان هستند.